603 379 402

KADRA PROWADZĄCA:

prof. dr hab. Zdzisław Boryczko – specjalista rozrodu zwierząt

dr nauk wet. Olga Kalisiak – specjalista chorób koni, ortopedia koni

dr med. Agnieszka Rogowska – specjalista gastroenterolog

dr med. Katarzyna Dobruch – specjalista chorób wewnętrznych, certyfikat Usg

lek. wet. Blanka Wysocka – specjalista chorób koni, endoskopia koni

lek. wet. Marta Warzecha – specjalista chorób koni, okulistyka

dr med. wet. Radomir Henklewski – specjalista chorób koni, chirurgia koni

dr med. wet. Tomasz Seweryn – specjalista rozrodu zwierząt

lek. wet. Jarosław Buczyński – specjalista rozrodu zwierząt, specjalista chorób koni

lek. wet. Waldemar Kalinowski – specjalista rozrodu zwierząt, specjalista chorób koni

dr nauk. Wet. Sylwester Zając – specjalista rozrodu zwierząt

EnglishFrenchPolandRussia