[flagicons]
603 379 402

Biotechnologia w rozrodzie koni

15.10.2021 do 16.10.2021

Ogólne informacje

Vetpraktyki.pl – Szkolenia Weterynaryjne Sylwester Zając
Sassebi.pl – Alina Palichleb, GFE Polska – Centrum Rozrodu Koni
oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

serdecznie zapraszają na konferencję pt.:

Biotechnologia w rozrodzie koni
kt
óra odbędzie się w dniach
15-16 Października 2021 r 

w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim spółka z o.o.,
Zakład Stado Ogierów Książ

Cel konferencji:

 • Konferencja przeznaczona jest dla lekarzy weterynarii, hodowców koni, techników weterynarii, czyli dla całego środowiska hippicznego.
 • Ma na celu zapoznanie z nowymi technikami biotechnologicznymi możliwymi do zastosowania w rozrodzie koni, korzyściami hodowlanymi i finansowymi, jakie mogą przynosić nowe technologie oraz (co bardzo istotne) ich ograniczeniami.
 • Równolegle, ważnym zadaniem kursu jest budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy lekarzami weterynarii a hodowcami.
 • Kładziemy nacisk na zapoznanie uczestników konferencji z praktycznymi zastosowaniami nowych technologii w rozrodzie koni (przykłady wdrożeń GFE Francja).
 • Hodowcy zdobędą wiedzę również na temat metod hodowlanych stosowanych przez GFE w odniesieniu do koni użytkowanych w sporcie (wybór optymalnych ogierów dla posiadanych klaczy), nowych trendów w żywieniu koni, immunoprofilaktyki chorób zakaźnych itp.

Prelegenci konferencji:

 • Duccio Panzani DVM PhD – University of Pisa, IT
 • John R. Newcombe DVM PhD  – University of Nottingham, UK
 • Greg Staniek BVMS MRCVS – Clinical Director of Bourton Vale Equine Clinic, UK
 • Roberto Sanchez DVM – OPU Instruktor – Grönwohld Hof, DE
 • Arnaud Evain – Chairman  – GFE (Groupe France Élevage), FR
 • Maciej Witkowski dr hab. nauk wet. Prof. UR w Krakowie – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie, PL
 • Lucjan Witkowski dr hab. nauk wet. Prof.  Prof. SGGW – Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, PL
 • Agnieszka Nowak dr nauk wet. – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie, PL
 • Sylwester Zając dr nauk wet. – GFE Polska-Centrum Rozrodu Koni, PL
 • Magdalena Profaska-Szymik lek. wet. – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie, PL
 • Agnieszka Waliczek mgr. inż. – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie, PL
 • Karolina Świrgoń RVN, tech. wet., mgr. inż. Wydziału Rolnictwa SGGW, inż. Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW – Zakład Stado Ogierów Książ, PL

Uwaga: Podczas konferencji wszystkie wykłady w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie.

Organizatorzy:

Vetpraktyki.pl – Szkolenia Weterynaryjne Sylwester Zając
Sassebi.pl – Alina Palichleb
GFE Polska – Centrum Rozrodu Koni
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Vetpraktyki.pl sassebi.pl GFE Polska

 

Gospodarze:

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim spółka z o.o., Zakład Stado Ogierów Książ

ohz-kamieniec Stado Ogierów Książ

Harmonogram

Piątek, 15 Października 2021 r.

0830 – 0900           Rejestracja uczestników

0900 – 0915           Przywitanie

0915 – 1015           Wykład I
Nowe możliwości w biotechnologii rozrodu koni. Przyżyciowe pobieranie oocytów (OPU) jako alternatywa dla klasycznego embriotransferu. Duccio Panzani DVM PhD – University of Pisa

1015 – 1100           Wykład II
Przeżyciowe pobieranie oocytów (OPU) aspekty praktyczne. Greg Staniek BVMS MRCVS – Clinical Director of Bourton Vale Equine Clinic, John R. Newcombe DVM PhD – University of Nottingham

1100 – 1115           Wykład sponsorowany

1115 – 1130           Przerwa kawowa

1130 – 1215           Wykład III
Metody doboru klaczy biorczyń na potrzeby transplantacji zarodków. Duccio Panzani DVM PhD – University of Pisa

1215 – 1330           Wykład IV
Standardy postępowania podczas inseminacji klaczy nasieniem schłodzonym i mrożonym. Za i przeciw w codziennej praktyce w aspekcie potrzeb hodowców i możliwość lekarzy weterynarii. Najczęściej popełniane błędy podczas inseminacji. John R. Newcombe DVM PhD – University of Nottingham

1330 – 1400           Dyskusja, wymiana doświadczeń
Karolina Świrgoń RVN, tech. wet, mgr. inż. Wydziału Rolnictwa SGGW, inż. Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW – moderator paneli dyskusyjnych

1400 – 1500           Przerwa obiadowa
Przejazd treningowy Bartłomieja Kwiatka – polski powożący, trener, wielokrotny medalista mistrzostw świata oraz mistrzostw Polski w powożeniu, jeden z najlepszych zawodników w tej dyscyplinie na świecie.

1415– 1515           Wykład sponsorowany

1515– 1615           Wykład V
Metody doboru reproduktorów z perspektywy hodowli francuskiej. Przykłady dobrych i złych kojarzeń. 
Arnaud Evain – Chairman – GFE (Groupe France Élevage)

1600 – 1630           Wykład VI
Cykl rujowy prawidłowy i patologiczny w kontekście zmian behawioralnych u klaczy sportowych. Czyli kiedy stosować ingerencję lekami hormonalnymi. Magdalena Profaska-Szymik
 lek. wet. – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie

1630 – 1700           Wykład VII
Ciąża bliźniacza u klaczy – możliwości profilaktyczne, diagnostyczne i kontrolne. 
Maciej Witkowski dr hab. n. wet. Prof. UR w Krakowie– Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie

1700 – 1830           Zapraszamy na przejażdżkę tramwajami konnymi i zwiedzanie Zamku w Książu.

1830 – 2000           Czas wolny

2000 – 0100           Spotkanie integracyjne, posiłek

 

Sobota, 16 Października 2021 r.

0915– 1030           Wykład VIII
Praktyczne wykorzystanie metod biotechnologicznych w działalności komercyjnej Groupe France Elevage. 
Arnaud Evain – Chairman – GFE (Groupe France Élevage)

1030 – 1100           Wykład IX
Zastosowanie nowatorskich metod biotechnologicznych w rozrodzie koni w Polsce z perspektywy lekarza weterynarii – specyfika rynku. 
Sylwester Zając dr nauk wet. – GFE Polska- Centrum Rozrodu Koni

1100 – 1120           Wykład X

Pośmiertne wykorzystanie metod biotechnologicznych w zabezpieczeniu materiału rozrodczego klaczy do procedur in vitro. Agnieszka Nowak dr nauk wet. – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie

1120– 1130            Przerwa kawowa

1130– 1215            Wykład XI

Immunoprofilaktyka klaczy źrebnych, ogierów, źrebiąt oraz młodzieży w aspekcie zakażeń wirusem Herpes. Czy i jak warto szczepić? Lucjan Witkowski dr hab. n. wet. Prof. SGGW–Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

1215 – 1230           Wykład partnerski

Schematy szczepień – BIOVETA POLSKA Sp. z o.o.

1230– 1300            Wykład XII

Programy żywieniowe dla klaczy hodowlanych i ogierów.
Agnieszka Waliczek mgr. inż. – Wydział Hodowli I Biologii Zwierząt, UR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1300– 1330           Panel dyskusyjny
Karolina Świrgoń RVN, tech. wet, mgr. inż. Wydziału Rolnictwa SGGW, inż. Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW– moderator paneli dyskusyjnych

1330– 1335           Zakończenie konferencji

Koszty konferencji poniżej Warsztatów praktycznych OPU

Partnerzy konferencji:

DRAMIŃSKI S.A. BIOVETA POLSKA Sp. z o.o.
VIRBAC Sp. z o.o. Zoetis Polska Sp. z o.o.

 

Sobota, 16 Października 2021 r., 

Warsztaty praktyczne OPU dla 8 uczestników konferencji.
Roberto Sanchez DVM – OPU Instruktor – Grönwohld Hof, DE

1340 – 1430           Przerwa obiadowa

1430 – 1530           Wykład
Aspekty praktyczne przyżyciowego pobierania oocytów z jajników klaczy. Przeciwwskazania i powikłania po zbiegu.

1530 – 1700           Warsztaty praktyczne – technologia OPU cz. 1
Pobieranie oocytów z jajników narządów izolowanych – ambulatorium kliniczne Stada Ogierów Książ.

1700 – 1730           Przerwa popołudniowa

1730 – 1930           Warsztaty praktyczne – technologia OPU cz. 2
Pobieranie oocytów z jajników klaczy – ambulatorium kliniczne Stada Ogierów Książ.

1930 – 2000           Dyskusja i podsumowanie warsztatów

Uwaga: Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Podczas warsztatów nie przewidujemy tłumaczenia.

Partner warsztatów:

https://www.draminski.pl/            GFE Polska

 

 

Opłaty

Rejestracja i koszty uczestnictwa w konferencji:

W terminie do 31 sierpnia, wpłata do 7 dni od rejestracji, nie później niż do 7 września:
   850 zł za osobę – Lekarze weterynarii i hodowcy
  600 zł za osobę – Technicy weterynarii i studenci (nie dotyczy lekarzy i hodowców)
2 500 zł za osobę – Udział w konferencji oraz warsztatach OPU (warsztaty przewidziane dla maksymalnie 8 uczestników, przy zgłoszeniu w wiadomości proszę wpisać WARSZTATY OPU) – Limit miejsc wykorzystany.

W terminie po 31 sierpnia, wpłata do 7 dni od rejestracji:
1000 zł
za osobę – Lekarze weterynarii i hodowcy

    700 zł za osobę – Technicy weterynarii i studenci (nie dotyczy lekarzy i hodowców)
3 000 zł za osobę – Udział w konferencji oraz warsztatach OPU (warsztaty przewidziane dla maksymalnie 8 uczestników, przy zgłoszeniu w wiadomości proszę wpisać WARSZTATY OPU) Limit miejsc wykorzystany.

Przewidujemy 10 % zniżki dla uczestników poprzednich konferencji Vetpraktyki.pl i Sassebi.pl. Zniżka nie dotyczy warsztatów.

W ramach kosztów konferencji zapewniamy: tłumaczenie symultaniczne, przerwy kawowe pierwszego i drugiego dnia konferencji, obiad i kolację pierwszego dnia konferencji, przejazd tramwajem i zwiedzanie Zamku Książ.

W ramach kosztów konferencji i warsztatów OPU zapewniamy: tłumaczenie symultaniczne podczas konferencji, przerwy kawowe, obiad i kolację pierwszego i drugiego dnia konferencji, przejazd tramwajem i zwiedzanie Zamku Książ.

UWAGA:
Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej potwierdzenia rejestracji i kosztów uczestnictwa w konferencji. W przypadku niedokonania wpłaty w wymaganym terminie unieważniamy rejestrację.

Numer konta: 69253000082068101263130001
Przychodnia Weterynaryjna Sylwester Zając

ul. Łabędzia 23, 05-500 Piaseczno
z dopiskiem: “Biotechnologia – Imię i Nazwisko”.

Rejestracja po 31 sierpnia skutkuje wyższą opłatą.

Na zakwaterowanie rekomendujemy 4 hotele w odległości 5 minut spacerem od Stada Ogierów Książ:

– Hotel przy Oślej Bramie – Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, 74 664 92 70
– Hotel Zamkowy – Piastów Śląskich 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 665 41 44
– Hotel Książ – Piastów Śląskich 1, 58-300 Wałbrzych, 74 664 38 90
– Hotel Maria – Wrocławska 134B, 58-306 Wałbrzych, 74 665 01 00 – 10 minut samochodem

W przypadku odwołania konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. z powodu reżimu sanitarnego spowodowanego Covid, które uniemożliwią przeprowadzenie wydarzenia w wyznaczonym terminie, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji.

Regulamin Konferencji – Biotechnologia w rozrodzie koni 15-16 X ’21

ZAPISZ SIĘ