603 379 402

Kupno – sprzedaż koni

22.02.2019 do 23.02.2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach: „Kupno – sprzedaż koni ” III edycja.

Warsztaty odbywać się będą w Equi Vet Serwis w Buku w dniach 22 -23.02.2019. roku.
W trakcie warsztatów przedstawimy Państwu opracowany dla PTH Protokół polskiego badania kupno – sprzedaż konia.

Uczestnikom Warsztatów zapewniamy zajęcia praktyczne prowadzone w małych grupach. Kadrę prowadzącą stanowią specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo pod numerem telefonu:  +48 603 379 402

PLAN SPOTKANIA

Dzień I

22.02.2019.

830 – 900               rejestracja uczestników

900  – 915               przywitanie

915  – 1000         wykład I

Badanie kliniczne konia: statyczne i dynamiczne.

dr n. wet. Olga Kalisiak

1000 – 1045         wykład II

Badanie rentgenologiczne. Projekcje wymagane w badaniu kupno – sprzedaż w zależności od wieku i sposobu użytkowania konia. Trzeszczki kopytowe, klasyfikacja zmian.

dr n. wet. Maciej Przewoźny

1045 – 1115       wykład III

Protokół polskiego badania kupno – sprzedaż konia.

dr n. wet. Maciej Przewoźny

1115 –1145          wykład IV

Rola badania USG w badaniu kupno-sprzedaż. dr n. wet. Olga Kalisiak

1145 – 1400       zajęcia praktyczne

 

Samodzielne badanie zwierząt przez kursantów pod nadzorem prowadzących.

dr n. wet. Olga Kalisiak, dr n. wet. Maciej Przewoźny, lek. wet. Mariusz Gębka, lek wet. Blanka Wysocka, lek. wet. Marta Warzecha

1400 – 1500       przerwa obiadowa

 

1500 – 1520       wykład V

Schemat badania narządów rozrodczych koni w badaniu kupno sprzedaż.

dr nauk wet. Sylwester Zając

1520 – 1800         zajęcia praktyczne

 

Samodzielne badanie zwierząt przez kursantów pod nadzorem prowadzących.

dr n. wet. Olga Kalisiak,  dr n. wet. Maciej Przewoźny, lek. wet. Mariusz Gębka, lek wet. Blanka Wysocka, lek. wet. Marta Warzecha

1800 – 1930       panel dyskusyjny

Omówienie wykonanych badań kupno – sprzedaż.

2000                       spotkanie integracyjne

 

Dzień II

23.02.2019.

 

900  – 920           wykład VI

Założenia badania kupno – sprzedaż konia. Wytyczne badania kupno – sprzedaż w krajach Unii Europejskiej.

dr n. wet. Maciej Przewoźny

920 – 950              wykład VII

 

Badanie układu oddechowego, badanie endoskopowe. lek. wet. Blanka Wysocka

950 – 1400  zajęcia praktyczne

Samodzielne badanie kupno – sprzedaż pod nadzorem prowadzących.

lek. wet. Blanka Wysocka, dr n. wet. Olga Kalisiak, dr n. wet. Maciej Przewoźny, lek. wet. Mariusz Gębka, lek wet. Blanka Wysocka, lek. wet. Marta Warzecha

1400 – 1500       przerwa obiadowa

1500 –1700          panel dyskusyjny

Omówienie wykonanych badań kupno – sprzedaż.

Jaka jest wasza opinia – panel dyskusyjny. Prezentacja przykładowych badań kupno – sprzedaż i próba wypracowania oceny przypadków (przypadki kliniczne przedstawione przez uczestników kursu)

1700 –1800        podsumowanie i zakończenie warsztatów

Opłata za warsztaty wynosi 1500 zł.

Opłata za warsztaty dla stałych uczestników wynosi 1400 zł.
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty przyjmujemy do 10 lutego 2019 r.
W opłatę wliczone jest:
– uczestnictwo w zajęciach i wykładach
– dostęp do sprzętu diagnostycznego i materiałów dydaktycznych
– serwis kawowy oraz obiady w trakcie kursu
Ze względu na czysto praktyczny charakter warsztatów  DYSPONUJEMY OGRANICZONĄ ILOŚCIĄ MIEJSC (25 osób) – decyduje kolejność zgłoszeń.
Po udanej rejestracji na stronie www.vetpraktyki.pl. w ciągu 7 dni roboczych należy dokonać wpłaty na konto: 40 12 4063 5111 1100 1040 2549 70
Przychodnia Weterynaryjna ul. Łabędzia 23, 05-500 Piaseczno

z dopiskiem: “Warsztaty kupno-sprzedaż”.

W przypadku nie dokonania wpłaty system unieważni rejestrację.

EnglishFrenchPolandRussia