603 379 402

Polski Koń Sportowy

10 luty 2017 do 11 luty 2017

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. “Polski Koń Sportowy”

Piątek 10.02.2017.

830 – 900               rejestracja uczestników

900  – 915               przywitanie

915  – 945           wykład I

Metody doboru reproduktorów z perspektywy hodowli francuskiej

Brice Elvezi GROUPE FRANCE ELEVAGE

945  – 1015           wykład II

PAX –  komputerowy program doboru reproduktorów –  zastosowanie w praktyce

Brice Elvezi GROUPE FRANCE ELEVAGE

1015  – 1030         dyskusja, wymiana doświadczeń

1030 – 1045         Efektywne Mikroorganizmy Greenland

1045 – 1055          przerwa

1055– 1200          wykład III

Metody doboru reproduktorów z perspektywy hodowli niemieckiej

Christian Volke PAUL SHOCKEMŐHLE PFERDEHALTUNG GMBH

1200 – 1215          dyskusja, wymiana doświadczeń

1215  – 1315         wykład IV

Hodowla koni ujeżdżeniowych z perspektywy jeźdźca i trenera.

Wymagania stawiane klaczy przy wyborze do hodowli.

mgr inż. Małgorzata Hansen: sędzia ujeżdżenia FEI   z uprawnieniami do sędziowania konkursów młodych koni,  trener ujeżdżenia klasy międzynarodowej nadanej przez British Dressage,  członek IDTC, IDOC 

1315 – 1330         dyskusja, wymiana doświadczeń

1330 – 1400         wykład V

                 Immunoprofilaktyka ciężarnych klaczy i źrebiąt

dr nauk wet Lucjan Witkowski

                 Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

1400 – 1500       przerwa obiadowa

1500 – 1545        wykład VI

Hodowla z perspektywy jeźdźca:  Wymagania stawiane sportowym koniom skokowym. Dobór dobrze rokującego konia skokowego.

Michał Kaźmierczak

1545 – 1600        Wybrane choroby koni o podłożu genetycznym.

dr hab. Anna Cywińska prof. SGGW

1600 – 1615          Owrzodzenia przewodu pokarmowego koni – zwalczanie preparatem Eqinor

dr med. wet. Agata Kamionka        

1615 – 1700         wykład VII

Kalendarz profilaktyki przeciwpasożytniczej klaczy ciężarnych i źrebiąt.

dr hab.  Krzysztof Tomczuk  prof. nadzw.

Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

1700 – 1800         panel dyskusyjny

                             Hodowla koni i ich promocja sportowa w Polsce – czy można je połączyć?

                        Polski Koń Sportowy ???

                        Moderator: mgr inż. Małgorzata Hansen

1900                       Zapraszamy na koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej

20 30                     spotkanie integracyjne

 

 

Sobota 11.02.2017.

900  – 915               przywitanie

915  – 945           wykład VIII

Deformacje kątowe kończyn u źrebiąt – możliwości terapii zachowawczej i chirurgicznej.

lek. wet. Natalia Domańska-Kruppa

Klinika dla Koni Equi Centrum

945 – 1000         wykład IX

Współczesne metody regulacji cyklu płciowego u klaczy jako metoda wspomagająca hodowlę koni.

dr nauk wet. Sylwester Zając

Centrum Rozrodu Koni

1000 – 1015         Produkty firmy Skotan – mgr inż. Anna Pięta

1015 – 1030         Elite Stallions Poland – lek. wet. Aleksandra Jagusiak

1030 – 1115         wykład X

Jeden na tysiąc, czyli co wyróżnia potencjalnego konia Grand Prix.

mgr Mateusz Cichoń

wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, członek Kadry Narodowej, czterokrotny uczestnik Mistrzostw Europy

1115 – 1200       Panel dyskusyjny

Przyszłość hodowli koni sportowych w Polsce.

Moderator: Piotr Mazurek

Prelegenci: PZHK i ANR

1200 – 1230         Pokaz ogierów Cichoń Stallions

1300                       ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

EnglishFrenchPolandRussia