603 379 402

ODWOŁANE – Przyżyciowe Pozyskiwanie Oocytów od Klaczy – OPU.

18.10.2022 do 19.10.2022

Ogólne informacje

UWAGA! Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH KONFERENCJA JEST ODWOŁANA. 

WSZYSTKIE OPŁATY ZOSTANĄ W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH DNI ZWROCONE NA KONTO BANKOWE.

 

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na organizowaną przez Vetpraktyki.pl oraz GFE Polska-Centrum Rozrodu Koni :
SESJĘ NAUKOWĄ dotyczącą nowej technologii w rozrodzie koni
– Przyżyciowe Pozyskiwanie Oocytów z jajników od Klaczy – Ovum Pick Up – OPU.
Dwudniowa konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2022 w prestiżowym ośrodku WARSAW POLO CLUB – w Jaroszowej Woli k. Warszawy. W załączniku znajdą Państwo szczegółowy plan sesji a już niebawem opublikujemy więcej informacji na ten temat.
Wszystkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie oraz na Facebooku:
PRELEGENCI:

Lizzie Drury MSc. Nutr. – Senior Nutritionist– Saracen Horse Feeds, UK

Magdalena Profaska lek. wet. – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie

Roberto Sanchez DVM – OPU Instruktor – Grönwohld Hof

Sylwester Zając dr nauk wet. – GFE Polska-Centrum Rozrodu Koni

Juan Cuervo-Arango Lecina DVM PhD MSc

Maciej Witkowski dr hab. nauk wet. Prof. UR w Krakowie

PLAN SESJI:
Konferencja odbędzie się w WARSAW POLO CLUB

Harmonogram

SESJA NAUKOWA

Przyżyciowe pozyskiwanie oocytów z jajników od klaczy (OPU)

18-19 października 2022

PLAN SPOTKANIA

Dzień I

8:30 – 9:00     rejestracja uczestników
9:00 – 9:15      rozpoczęcie, przywitanie uczestników
9:15 – 10:15     wykład: Wskazania do wykonania procedury OPU (przyżyciowego pobierania oocytów)
– dr nauk wet. Sylwester Zając

10:15 – 11:15   wykład: Przebieg procedury OPU – zagrożenia i powikłania.

Roberto Sanchez DVM – OPU Instruktor

11:15 – 11:45    przerwa kawowa

11:45 – 13:00   wykład: Przygotowanie klaczy do OPU.

lek. wet. Magdalena Profaska

13:00 – 14:00  przerwa obiadowa

14:00 – 15:00  wykład: Porównanie tradycyjnego transferu zarodków i OPU.
lek. wet. Magdalena Profaska, dr nauk wet. Sylwester Zając

15:00 – 16:00  wykład: Czynniki niezbędne dla sukcesu OPU + ICSI – punkty krytyczne dla powodzenia procedur.
dr hab. Maciej Witkowski, Roberto Sanchez DVM – OPU Instruktor

16:00 – 17:00  wykład: Podsumowanie sezonu 2021/2022 Zespołu Pozyskiwania Zarodków i Oocytów
dr nauk wet. Sylwester Zając

18:00                 spotkanie integracyjne

Dzień II

9:00 – 10:30  wykład: Przygotowanie klaczy biorczyń i przenoszenie zamrożonych zarodków
dr Juan Cuervo-Arango Lecina, DVM PhD MSc CertVRep Dipl. ECAR (Equine)

10:30 – 10:30 przerwa kawowa

10:30 – 11:30 wykład: Kluczowe aspekty w żywieniu klaczy hodowlanych – wpływ żywienia na wyniki hodowlane.
Lizzie Drury MSc. Nutr. – Senior Nutritionist– Saracen Horse Feeds, UK

11:30 – 12:00 pokaz gry polo
Warsaw Polo Club

12:00                zakończenie sesji

Opłaty

Opłata za warsztaty wynosi 1450 zł.
Opłata za warsztaty dla stałych uczestników Vetpraktyk wynosi 1300 zł
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty przyjmujemy do: 30 wrzesień 2022 roku

Wpłaty należy dokonać na nr rachunku:
69253000082068101263130001
Przychodnia Weterynaryjna Dr Sylwester Zając ul. Mleczarska 7, 05-500 Nowa Iwiczna
z dopiskiem: ” Sesja Naukowa OPU”.
W przypadku nie dokonania wpłaty system unieważni rejestrację.

W opłatę wliczone jest:
– uczestnictwo w wykładach
– serwis kawowy oraz obiady w trakcie kursu/catering
– spotkanie integracyjne
– pokaz gry POLO

Z poważaniem,
zespół Vetpraktyki.pl

Zapisz się
    EnglishFrenchPolandRussia