603 379 402

Warsztaty ultrasonograficzne Ocena przydatności klaczy do rozrodu (kurs praktyczny)

16.05.2020 do 17.05.2020

Zapraszamy do udziału w V edycji praktycznego kursu poświęconego technice ultrasonograficznego badania narządów rozrodczych klaczy.

Program warsztatów obejmuje:

– podstawowe techniki diagnostyczne stosowane w określaniu stanu układu rozrodczego klaczy,

– diagnostyka faz cyklu rujowego oraz

– inseminację klaczy.

Warsztaty odbywać się będą w Centrum Zdrowia Konia, Psucin, ul. Lipowa 37
Uczestnikom Warsztatów zapewniamy zajęcia praktyczne w małych grupach oraz dużą liczbę zwierząt dydaktycznych.

Kadra prowadzącą  to specjaliści z zakresu rozrodu koni z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym.

1 dzień (16.05. sobota)

 

800 – 900                 rejestracja uczestników

900  – 1000             wykład wprowadzający

1000 – 1100           wykład: Ultrasonograficzna kontrola układu rozrodczego klaczy – interpretacja obrazu (fizjologia cyklu, diagnostyka stanów patologicznych, diagnostyka ciąży)

1100  – 1300      zajęcia praktyczne na narządach izolowanych: omacywanie, wziernikowanie, pobieranie prób do badań bakteriologicznych i histopatologicznych (biopsja). Technika badania per rectum, badanie  per vaginam

1300 – 1400       przerwa obiadowa

1400 – 1700       zajęcia praktyczne: badanie per rectum, technika badania przez prostnicę z zastosowaniem ultrasonografu

1700 – 1800       wykład: Interpretacja wyników badań bakteriologicznych i histopatologicznych

1800 – 1900       panel dyskusyjny

2000                        spotkanie integracyjne

2 dzień  (17.05.niedziela)

 

900 – 1000            wykład: Nadzorowanie krycia naturalnego, inseminacja klaczy

1000 – 1300          zajęcia praktyczne: badanie per rectum z użyciem Usg

1300 – 1400       przerwa obiadowa

1500 – 1700       zajęcia praktyczne:  prezentacja sprzętu do inseminacji, postępowanie z nasieniem w tym rozmrażanie nasienia mrożonego

1700 – 1800        podsumowanie i zakończenie warsztatów

Opłata za warsztaty wynosi 1500 zł.

Opłata za warsztaty dla stałych uczestników Vetpraktyk wynosi 1400 zł

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty przyjmujemy do 30 kwietnia 2020 roku

W opłatę wliczone jest:
– uczestnictwo w zajęciach i wykładach
– dostęp do sprzętu diagnostycznego i materiałów dydaktycznych
– serwis kawowy oraz obiady w trakcie kursu
– spotkanie integracyjne

Ze względu na czysto praktyczny charakter warsztatów

DYSPONUJEMY OGRANICZONĄ ILOŚCIĄ MIEJSC (18 osób) – decyduje kolejność zgłoszeń.

Po udanej rejestracji na stronie www.vetpraktyki.pl w ciągu 7 dni roboczych należy dokonać wpłaty na konto:

40 12 4063 5111 1100 1040 2549 70
Przychodnia Weterynaryjna ul. Łabędzia 23, 05-500 Piaseczno

z dopiskiem: ” Warsztaty ocena przydatności klaczy do rozrodu “.

EnglishFrenchPolandRussia