603 379 402

Konferencja w ramach szkolenia CEICELP – część III

14.11.2019 do 15.11.2019

Diagnostyka ultrasonograficzna zmian w obrębie kończyny miednicznej

wykładowca prof. Jean- Marie Denoix

Czwartek, 14 listopada 2019 r.
8 30  – 9 00 Rejestracja
9 00  – 10 45 Anatomia: preparowanie struktur kończyny miednicznej

(demonstracja na preparatach)

10 45  – 11 15 Przerwa
11 15  – 13 00 Znieczulenia diagnostyczne kończyny miednicznej konia
13 00  – 14 00 Obiad
14 00  – 16 00 Badanie ultrasonograficzne kończyny miednicznej

(demonstracja na żywym koniu)

16 00  – 16 15 Przerwa
16 15 – 18 00 Choroby przyczepu bliższego mięśnia międzykostnego oraz struktur

podeszwowych na wysokości stawu skokowego

18 00  – 18 30 Wykład sponsorski
20 00 Kolacja, spotkanie integracyjne

Piątek, 15 listopada 2019 r.
8 00  – 9 30 Badanie kliniczne stawu kolanowego
9 30  – 10 00 Przerwa
10 00  – 11 30 Iniekcje dostawowe w obrębie stawu kolanowego
Zakończenie konferencji

Wczesna rejestracja do 20.10.2019 r- 1000zł

Późna rejestracja od 21.10.2019 r- 1230zł

(w przypadku późnej rejestracji dla członków PTH 10% zniżki)

Studenci 700zł

 

EnglishFrenchPolandRussia